Protegeix la teva mascota de la Leishmaniosi

D'entre les malalties parasitàries, la leishmaniosi ocupa el número u quant a serietat i greus conseqüències. No en va, pot posar en perill la vida de la teva mascota en cas de ser infectada i té efectes crònics sobre la seva salut. La prevenció de la leishmaniosis és el millor tractament. Si realitzem un diagnòstic a temps al nostre hospital veterinari de Reus, serà més fàcil aplicar un tractament adequat i evitar mals majors.

 

Com es pot contagiar la teva mascota?

 

Un insecte denominat flebotomo és el causant de la malaltia de la leishmaniosi. El teu gos pot contagiar si rep la seva picada i en el cas que prèviament aquest hagi absorbit la sang d'un altre can infectat per leishmania. Recorda que aquesta és l'única forma d'infecció. En el cas dels gossos, la leishmaniosi pot afectar qualsevol raça i sexe, si bé els mascles i els pastors alemanys i bòxer són els més proclius a patir-la. Si és el teu cas, extrema les precaucions.

 

Riscos de la leishmaniosi canina

 

Aquesta malaltia és especialment perillosa perquè, en cas que la teva mascota s'infecti, s'estén per tot el seu cos afectant diferents òrgans vitals. Si ja es troba en estat avançat i ha arribat a òrgans vitals, el risc de mort és molt elevat. Per aquesta raó és fonamental que prestis atenció a la forma com es comporta la teva mascota. Davant qualsevol conducta sospitosa no dubtis a consultar-nos per resoldre els teus dubtes i prendre mesures.

 

Símptomes de la leishmaniosi

 

Potser la teva mascota estigui infectada i no desenvolupi la malaltia. És una cosa normal perquè no tots els animals infectats l'acaben desenvolupant. Dependrà del seu sistema immunològic i del sensible que sigui als paràsits. Alguns dels símptomes més habituals són:

· Caiguda del pèl i excés de caspa · Febre i vòmits

· Coixesa

· Mal alè

· Lesions oculars (glaucoma) i cutànies (dermatitis) · Úlceres

· Sagnat de nas

Recorda que alguns casos d'infecció no produeixen manifestacions visibles. Per això, són imprescindibles les revisions periòdiques.

 

Diagnòstic precoç i tractament

 

Diagnosticar a temps a la teva mascota és fonamental per poder aplicar el tractament adequat i no deixar que el temps passi, doncs comporta riscos. En Hospital Veterinari Diagnòstic vam realitzar diverses proves per detectar la malaltia. La prova més comú és un mètode semblant a un test ràpid d'embaràs basat en la detecció d'anticossos enfront de la leishmaniosi en la sang de l'animal. Es realitza en pocs minuts a la mateixa consulta veterinària. A més, sol realitzar-se un test complet d'orina i sang, altres proves diagnòstiques com les denominades IFI o ELISA de leishmania, una citologia de medul·la òssia o una biòpsia de teixit. Pel que fa al tractament, hi ha productes farmacològics, injectats i orals. Serà important que el teu company segueixi una dieta rica en antioxidants i proteïnes. Tingues en compte que a partir d'aquest moment els controls veterinaris seran obligatoris i rigorosos per tal de reduir els efectes de la malaltia en la salut de la teva mascota.

Mesures preventives contra els paràsits

 

Tot i que no són infalibles al cent per cent, la vacuna continua sent un bon mètode de protecció per al teu gos o gat davant els paràsits, ja que els permet estar preparats per afrontar-la amb major garantia en el cas que es produeixi. A més, hi ha molts productes com collarets o repel·lents externs que poden representar una bona barrera contra la picada d'insectes. La leishmaniosi és una malaltia davant la qual has extremar la precaució.

INFORMA'T SOBRE ELS NOSTRES SERVEIS I CAMPANYES

En Hospital Veterinari Diagnòstic t'ajudem a prevenir la leishmaniosi en el teu gos o gat. Visita'ns i farem un diagnòstic precoç a la teva mascota davant qualsevol dubte de contagi.

Necessites contactar amb nosaltres?

¡ CONTACTA  !

 

 

Copyright © 2018 , HOSPITAL VETERINARI DIAGNÒSTIC

Avda Sant Bernat Calbó 45/47

Reus , Tarragona

+34 977 75 76 64

URGENCIES 24 H 607 70 43 51

 

 

De entre las enfermedades parasitarias, la leishmaniosis ocupa el número uno en cuanto a seriedad y graves consecuencias. No en vano, puede poner en peligro la vida de tu mascota en caso de ser infectada y tiene efectos crónicos sobre su salud. La prevención de la leishmaniosis es el mejor tratamiento. Si realizamos un diagnóstico a tiempo en nuestro hospital veterinario de Reus, será más fácil aplicar un tratamiento adecuado y evitar males mayores.

 

¿Cómo se puede contagiar tu mascota?

 

Un insecto denominado flebotomo es el causante de la enfermedad de la leishmaniosis. Tu perro puede contagiarse si recibe su picadura y en caso de que previamente este haya absorbido la sangre de otro can infectado por leishmania. Recuerda que esta es la única forma de infección. En el caso de los perros, la leishmaniosis puede afectar a cualquier raza y sexo, si bien los machos y los pastores alemanes y bóxer son los más proclives a sufrirla. Si es tu caso, extrema las precauciones.

 

Riesgos de la leishmaniosis canina

 

Esta enfermedad es especialmente peligrosa porque, en caso de que tu mascota se infecte, se extiende por todo su cuerpo afectando a diferentes órganos vitales. Si ya se encuentra en estado avanzado y ha alcanzado a órganos vitales, el riesgo de fallecimiento es muy elevado. Por esta razón es fundamental que prestes atención a la forma como se comporta tu mascota. Ante cualquier conducta sospechosa no dudes en consultarnos para resolver tus dudas y tomar medidas.

HOSPITAL VETERINARI DIAGNÒSTIC

HOSPITAL VETERINARI DIAGNÒSTIC

Protegeix la teva mascota de la Leishmaniosi

D'entre les malalties parasitàries, la leishmaniosi ocupa el número u quant a serietat i greus conseqüències. No en va, pot posar en perill la vida de la teva mascota en cas de ser infectada i té efectes crònics sobre la seva salut. La prevenció de la leishmaniosis és el millor tractament. Si realitzem un diagnòstic a temps al nostre hospital veterinari de Reus, serà més fàcil aplicar un tractament adequat i evitar mals majors.

 

Com es pot contagiar la teva mascota?

 

Un insecte denominat flebotomo és el causant de la malaltia de la leishmaniosi. El teu gos pot contagiar si rep la seva picada i en el cas que prèviament aquest hagi absorbit la sang d'un altre can infectat per leishmania. Recorda que aquesta és l'única forma d'infecció. En el cas dels gossos, la leishmaniosi pot afectar qualsevol raça i sexe, si bé els mascles i els pastors alemanys i bòxer són els més proclius a patir-la. Si és el teu cas, extrema les precaucions.

 

Riscos de la leishmaniosi canina

 

Aquesta malaltia és especialment perillosa perquè, en cas que la teva mascota s'infecti, s'estén per tot el seu cos afectant diferents òrgans vitals. Si ja es troba en estat avançat i ha arribat a òrgans vitals, el risc de mort és molt elevat. Per aquesta raó és fonamental que prestis atenció a la forma com es comporta la teva mascota. Davant qualsevol conducta sospitosa no dubtis a consultar-nos per resoldre els teus dubtes i prendre mesures.